fbpx

Interest rate and currency

อัตราดอกเบี้ยและค่าเงิน

หากคุณเทรดค่าเงิน คุณจะต้องเข้าใจอัตราแลกเปลี่ยน กล่าวคือมูลค่าเงินของประเทศหนึ่งเทียบกับมูลค่าเงินของอีกประเทศหรือภูมิภาค เช่น สหภาพยุโรป คุณต้องใช้เงินปอนด์มากเท่าใดหากต้องการซื้อเงินหนึ่งยูโร เราจะแสดงให้คุณดูว่าเหตุใดคำตอบจึงสำคัญ

เมื่อคุณเทรดในตลาดเงิน จะมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องพิจารณาและวิเคราะห์เมื่อตัดสินใจเลือกค่าเงินที่จะเทรด ค่าเงินที่จะซื้อและขาย รวมถึงระดับราคา

ค่าเงินได้รับอิทธิพลจาก:

  • ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • การคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่ออกสกุลเงิน
  • ภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม
  • ผลกระทบจากภูมิศาสตร์การเมือง
  • อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและที่คาดการณ์ในเศรษฐกิจของประเทศที่ออกสกุลเงิน

จากนี้ เราจะอธิบายผลกระทบที่การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยมีต่อค่าเงิน

อัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อสกุลเงินและค่าเงินอย่างไร

พูดโดยรวมก็คือเมื่อตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อค่าเงินของประเทศนั้นๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่การคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในอนาคตกลับมีแนวโน้มที่จะส่งผลตรงกันข้าม

แรงผลักดันหลักของความสัมพันธ์ดังกล่าวก็คือการปรับขึ้นดอกเบี้ยมักกระตุ้นให้เงินทุนระยะสั้นไหลเข้ามาในเศรษฐกิจเนื่องจากคาดหวังถึงผลตอบแทนที่ดีกว่าจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น การปรับลดดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เงินทุนระยะสั้นไหลออก จึงทำให้ค่าเงินอ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

อิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ย

มีปัจจัยจำนวนมากที่ส่งอิทธิพลต่อระดับค่าเงินและระดับอัตราดอกเบี้ยที่อาจมีในอนาคต ในประเทศต่างๆ ที่สำคัญทั่วโลก ธนาคารกลางของประเทศหรือภูมิภาคจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยและพิจารณาระดับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าหากเห็นว่าเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งแต่รู้สึกกังวลกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อ วัตถุประสงค์ก็คือการหยุดยั้งไม่ให้เศรษฐกิจ ‘ร้อนแรงเกินไป’ และชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในทางกลับกัน หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นลบและคาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว ธนาคารกลางก็อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดังนั้น เมื่อพยายามพิจารณาอนาคตของอัตราดอกเบี้ย คุณจะต้องดูการตัดสินใจและแถลงการณ์ของธนาคารกลาง รายงานการประชุมของธนาคารกลาง และดูการแสดงออกของผู้มีอำนาจตัดสินใจในคณะกรรมการนโยบายของธนาคารกลางประกอบกัน

นอกจากนี้ การทำความเข้าใจอนาคตของอัตราดอกเบี้ยยังทำให้คุณได้รับมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย

ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและที่คาดการณ์ระหว่างสองประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาค่าเงิน

เมื่อคิดว่าตลาดเงินเป็นตลาดมูลค่าที่สัมพันธ์กัน (เช่น การเทรดมูลค่าของเงินสกุลหนึ่งโดยเทียบเคียงกับอีกสกุล) ระดับและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งจึงไม่ใช่ตัวกำหนดราคา แต่เป็นการคาดว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดในอนาคต