ระบบเทรด

การวิเคราะห์แนวโน้มของกราฟ

ทฤษฎีดาว (Dow Theory) Dow Theoy ค่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนยุทธ์ในการวิเคราะห์ทิศทางของกราฟ ซึ่งมีสาระสำคัญที่ปรากฏในทฤษฎี ดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์แนวโน้มของกราฟเบื้องนั้น สิ่งแรกที่ควรเรียนรู้คือ แนวโน้มของราคาหรือเทรน (Trend) จะสามารถบ่งบอกราคาได้ว่า ราคากำลังจะไปทางไหน ราคาจะขึ้นหรือลง ซึ่งการวิเคราะห์แนวโน้มนั้นแบ่งออกเป็น...

Related News