fbpx

พื้นฐานฟอเร็กซ์ Level 3

วิธีอ่านกราฟ Forex 3 รูปแบบ

เรามาดูรูปแบบกราฟ Forex ทั้ง 3 รูปแบบที่นิยมใช้มากที่สุด
1. กราฟเส้น (Line Chart)
2. กราฟแท่ง (Bar Chart)
3. กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

กราฟเส้น

กราฟเส้น เป็นกราฟที่เชื่อมราคาปิดการซื้อขาย (ราคาเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายตามฐานเวลา) หากมีการเชื่อมต่อเส้น สามารถดูการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินในช่วงเวลาหนึ่ง
ตัวอย่าง กราฟเส้น EUR/USD

3 kindergarten 01 img01

กราฟแท่ง

กราฟแท่งค่อนข้างจะมีรายละเอียดมากขึ้นกว่ากราฟเส้น ซึ่งไม่ได้แสดงราคาเปิด-ปิดเพียงเท่านั้น แต่ยังแสดงราคาสูงสุด-ต่ำสุดด้วย ด้านล่างของเส้นแนวตั้งจะแสดงราคาต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนด ในทางตรงกันข้ามด้านบนแสดงถึงราคาสูงสุด
เส้นแนวตั้งนี้แสดงให้เห็นช่วงของคู่สกุลเงินโดยทั่วไป ส่วนเส้นแนวนอนสั้นๆนั้น คือ ราคาตลาดเปิดกับราคาตลาดปิด โดยเส้นที่อยู่ด้านซ้ายเป็นราคาเปิด เส้นที่อยู่ด้านขวาเป็นราคาปิด ดังตัวอย่าง กราฟเส้น EUR/USD ด้านล่างนี้

3 kindergarten 01 img02

ในอนาคตจะเห็นคำว่า “บาร์-Bar” ปรากฏอยู่บ่อยๆ ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นข้อมูลหนึ่งชิ้นในกราฟ บาร์เป็นการแบ่งช่วงเวลา 1 ชั่วโมง หนึ่งวันหรือเป็นอาทิตย์ อื่นๆ อย่างง่ายBar Chart หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กราฟ “OHLC” ได้ด้วย ซึ่ง OHCL มีความหมายว่า O-Open (ราคาเปิด), H-High (ราคาสูงสุด), L-Low (ราคาต่ำสุด) และ C-Close (ราคาปิด) ตัวอย่าง Bar ที่แสดงราคา เป็นดังนี้

3 kindergarten 01 img03

Open: เส้นแนวนอนด้านซ้ายแสดงราคาเปิด
High: เส้นแนวตั้งแสดงราคาสูงสุดของช่วงเวลาที่กำหนด
Low: เส้นแนวตั้งแสดงราคาต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนด
Close: เส้นแนวนอนด้านขวาแสดงราคาปิด

กราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียน แสดงข้อมูลเหมือนกับกราฟแท่ง (Bar Chart) ในรูปแบบที่ง่ายต่อการดู โดยเส้นแนวตั้งแสดงราคาสูงสุด-ต่ำสุดเหมือนกับกราฟแท่ง
แต่ในกราฟแท่งเทียนกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอยู่ตรง
กลางจะแสดงราคาเปิด-ราคาปิด หากกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางมีสี หมายความว่า ราคาของคู่สกุลเงินนั้น ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด
ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องสี่เหลี่ยมที่เต็มไปด้วยสีดำ ส่วนบนของกล่องสี่เหลี่ยม แสดงถึงราคาเปิดและด้านล่างของกล่องแสดงราคาปิด แต่ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด กล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางจะแสดงเป็นสีขาวหรือไม่ปรากฏสีใดๆเลย

3 kindergarten 01 img04

ในส่วนนี้ลองพิจารณาที่ภาพตัวอย่างที่ปรากฏเป็นสีดู ภาพด้านบนที่เป็นสีขาว (ไม่เติมสี) เป็นสีเขียวและภาพด้านบนที่เป็นสีดำ(เติม) เป็นสีแดง หากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแท่งเทียนจะเป็นสีเขียว ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดแท่งเทียนจะเป็นสีแดง

3 kindergarten 01 img05

ภาพด้านล่างเป็น ตัวอย่างกราฟแท่งเทียน EUR/USD คิดว่ามันจะดูง่ายกว่าการดูสีขาวดำ

3 kindergarten 01 img06

เนื่องจากแสดงข้อมูลเหมือนกันกับกราฟแท่งจึงทำให้จุดประสงค์ในการใช้กราฟแท่งเทียนมีประสิทธิภาพในการมองมากกว่า ต่อไปเราจะมาพูดข้อดีของกราฟแท่งเทียนกัน

– กราฟแท่งเทียนนั้นเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นวิเคราะห์กราฟ Forex
– ข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งานที่รวมบาร์ กล่าวคือ สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้รูปแบบภาพที่เป็นที่รู้จักกัน การซื้อขายก็มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เช่นกัน
– กราฟแท่งเทียนและกราฟแท่งเทียนรูปแบบดาวตก “Shooting Star” เป็นชื่อเดียวกัน ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะที่ทำให้จำรูปแบบได้ง่ายขึ้น
– กราฟแท่งเทียนมีประโยชน์ในการระบุจุดเปลี่ยนของตลาด (จุดเปลี่ยนเดียวกันจากแนวโน้มสูงไปต่ำ)

โดยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้กราฟแท่งเทียน