fbpx

พื้นฐานฟอเร็กซ์ Level 1

ระดับต้น 1

หากคุณเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน Forex ในหลักสูตรระดับก่อนเรียนแล้ว
คุณสามารถเรียนรู้พื้นฐานของการวิเคราะห์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และการเลือกโบรกเกอร์ Forex ได้ในหลักสูตรนี้
อีกทั้งคุณยังได้รู้เกี่ยวกับวิธีการอ่านและรูปแบบกราฟ Forex 3 แบบด้วย

1. ข้อมูลพื้นฐานของโบรกเกอร์

ประวัติความเป็นมาของการซื้อขาย Forex

คุณเข้าใจเกี่ยวกับ Forex บ้างหรือไม่? มีบางสิ่งที่ต้องตัดสินก่อนเริ่มทำการซื้อขายจริงๆ สิ่งนั้นก็คือ การเลือกโบรกเกอร์นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันนี้มีโบรกเกอร์ให้เลือกมากมายและคุณก็จะเริ่มคิดว่าควรจะต้องเลือกโบรกเกอร์ไหนดี เพราะการเลือกโบรกเกอร์ผู้ให้บริการที่ถูกกับความต้องการของเรานั้นมีความสำคัญ จึงอยากอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเลือกโบรกเกอร์ให้ทราบ

Dealing Desk & Non Dealing Desk

การเลือกโบรกเกอร์นั้น ก่อนอื่นเราต้องพิจารณาก่อนว่าความต้องการของเราคืออะไร ซึ่งโบรกเกอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Dealing Desk (DD) และ Non-Dealing Desk (NDD) โดย Dealing Desk (DD) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Market Maker ส่วน Non-Dealing Desk (NDD) คือ Straight Through Processing (STP) กับ Electronic Communication Network (ECN) กล่าวคือ ECN+STP นั่นเอง

1 kindergarten 02 img01

โบรกเกอร์ DD คืออะไร?

โบรกเกอร์ที่เป็น Dealing Desk(DD) จะส่งคำสั่งของเทรดเดอร์ผ่านโบรกเกอร์ Forex ซึ่งลูกค้ากับโบรกเกอร์ที่เป็น Dealing Desk มีความเกี่ยวข้องกันในผลของรายได้ โดยคำสั่งของเทรดเดอร์นั้น ถ้าชนะโบรกเกอร์ Forex จะขาดทุน แต่ในทางกลับกันถ้าเทรดเดอร์แพ้ โบรกเกอร์Forexจะได้กำไร ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ จึงสามารถนำไปสู่การกระทำที่ทำให้เทรดเดอร์ไม่เกิดผลกำไร เช่น ความแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจริงหรือสเปรดที่กว้างขึ้น เป็นต้น ล่าสุดโบรกเกอร์รูปแบบ Dealing Desk ไม่ทำการซื้อขายที่ไม่ชอบธรรมและส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาแล้ว เพียงแต่ว่า แต่ละโบรกเกอร์มีความแตกต่างกันที่ Risk Management จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อน

1 kindergarten 02 img02

โบรกเกอร์ NDD คืออะไร ?

รูปแบบ Non Dealing Desk (NDD) คือ วิธีการซื้อขายที่ไม่ผ่าน Dealing Desk โดยรูปแบบ Non Dealing Desk นี้เป็นวิธีการซื้อขายหลักของโบรกเกอร์ Forex ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ ซึ่งคำสั่งของนักลงทุนจะไม่ผ่านโบรกเกอร์ Forex แต่คำสั่งจะถูกส่งไปยังบริษัทผู้ให้บริการสภาพคล่อง (โบรกเกอร์ต่างประเทศ, Liquidity Provider) โดยตรงเลย

1 kindergarten 02 img03

รูปแบบ Non-Dealing Desk ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมผู้ให้บริการสภาพคล่อง (LP) กับเทรดเดอร์ โดยรายได้ของโบรกเกอร์ที่ทำรูปแบบ Non-Dealing Desk คือ Spread (ค่าธรรมเนียม) ดังนั้น สเปรดของโบรกเกอร์ Forex ต่างประเทศที่เป็นรูปแบบ Non-Dealing Desk อาจตั้งค่าให้กว้างขึ้นเล็กน้อย
รูปแบบ STP เป็นวิธีการส่งคำสั่งมาตรฐานของ Non-Dealing Desk ที่ใช้ในบัญชีทั่วไปของแต่ละโบรกเกอร์ตัวอย่าง โบรกเกอร์รูปแบบ STP ที่ใช้บริษัทผู้ให้บริการสภาพคล่อง (LP) 3 บริษัท จะมีคู่ Bid และ Ask 3 แบบ ดังนี้

BidASK
Liquidity Provider A1.29981.3001
Liquidity Provider B1.29991.3001
Liquidity Provider C1.30001.3002

โดยจะเรียงลำดับจากราคา Bid-Ask ที่ดีที่สุดจากในระบบ ตัวอย่างเช่น 1.3000 เป็นราคาที่ดีที่สุดในราคา Bid, 1.3001 เป็นราคาที่ดีที่สุดของราคา Ask ดังนั้นราคา Bid/Ask ที่ลูกค้าจะได้ 1.3000/1.3001 ซึ่งถ้าถามว่าคุณสามารถดูแพลตฟอร์มราคาซื้อขายนี้ได้หรือไม่? ขอตอบเลยว่าไม่สามารถดูได้แน่นอน!!

ในกรณีมีปัญหา โดยโบรกเกอร์จะคิดราคาเพิ่มเล็กน้อย สมมุติว่านโนบายของพวกเขา เพิ่ม 1 PIP ในแพลตฟอร์มของคุณจะแสดงเป็น 1.2999/1.3002 ดังนั้น จากสเปรด 1 PIP จะกลายเป็นสเปรด 3 PIP

ดังนั้น ถ้าคุณตัดสินใจซื้อ (Buy) EUR/USD จำนวน 100,000 unit คำสั่งนั้นจะไปที่โบรกเกอร์ของคุณและจะถูกคิดที่ LP A ไม่ก็ LP B

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง Bid/Ask นี้ บริษัทโบรกเกอร์ที่เป็นรูปแบบ STP ส่วนใหญ่นั้นจะคิดค่า Spread ขึ้นนิดหน่อย ถ้าหากสเปรดของ LP ผันผวนหรือถ่าง สเปรดของโบรกเกอร์ก็จะถ่างขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในส่วนนี้พวกเขาไม่มีทางเลือก นอกจากการถ่างสเปรดตาม ในบางกรณีบางโบรกเกอร์รูปแบบ STP ก็เสนอให้สเปรดคงที่ แต่สเปรดของโบรกเกอร์ส่วนใหญ่นั้นมีความผันผวน

โบรกเกอร์ ECN คืออะไร?

โบรกเกอร์แบบ ECN นั้น มีโบรกเกอร์ต่างประเทศจำนวนมากใช้รูปแบบบัญชี ECN(บัญชี Zero spread) ซึ่งเป็นคำสั่งหลักในการทำการซื้อขายหุ้น
โดยคำสั่งของเทรดเดอร์นั้นจะเข้าไปยังสถานที่ซื้อขาย ที่เรียกว่า Inter Bank โดยตรง สถานที่รับการซื้อขายจะมีคำสั่งตั้งแต่เทรดเดอร์รายย่อย กองทุน ธนาคาร ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ไปจนถึงโบรกเกอร์อื่นๆ โดยถ้าคำสั่งซื้อขายรวมกัน คำสั่งจะถูกจับคู่โดยคอมพิวเตอร์ทันที

เปรียบเทียบ DD กับ NDD

โบรกเกอร์แบบ Dealing Desk กับโบรกเกอร์แบบ Non Dealing Desk คุณจะเลือกแบบไหนนั้นอยู่ที่คุณเป็นคนตัดสินใจโดยเราได้แยกความแตกต่างระหว่างโบรกเกอร์แต่ละประเภท เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกโบรกเกอร์ได้ง่ายขึ้น

Dealing Desk (DD)Non Dealing Desk (STP)Non Dealing Desk (STP + ECN)
สเปรดคงที่สเปรดไม่คงที่สเปรดไม่คงที่
ตัวแทนสั่งซื้อสั่งซื้อโดยตรงจากลูกค้าสู่ตลาดจับคู่คำสั่งของผู้เข้าร่วมตลาด
fund,ธนาคารต่างๆ,เทรดเดอร์
ความสัมพันธ์กับกำไรของลูกค้าสูงอัตราเเลกเปลี่ยนธนาคารเหมือนเดิมความโปร่งใสสูง
เชื่อมต่อกับ MT4 และคำสั่งซื้อของลูกค้า
คำสั่งเข้าตลาดโดยตรง
นอกจากค่าสเปรด
ค่าธรรมเนียมมักถูกหักออก

6 ข้อสำคัญในการเลือกโบรกเกอร์

การเลือกโบรกเกอร์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าไม่รู้จุดที่ต้องตรวจสอบก็จะทำให้ยิ่งยากขึ้นไปอีก
จากหัวข้อนี้ ลองมาตรวจสอบดูว่าเราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับโบรกเกอร์บ้าง
1. การรับรองความปลอดภัย

ก่อนอื่นจุดแรกที่ต้องตรวจสอบว่าโบรกเกอร์นั้นปลอดภัยหรือไม่ คือ ตรวจสอบการมีใบอนุญาตของโบรกเกอร์ คณะกรรมการแต่ละประเทศมีอำนาจในการตรวจสอบการกระทำการทุจริต เช่น การฉ้อโกงและการปรับเปลี่ยนราคาตลาด เป็นต้นและตรวจสอบการทำธุรกรรมในตลาด โดยมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องผู้ร่วมตลาด รายชื่อด้านล่างนี้เป็นรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละประเทศ

อเมริกา : National Futures Association (NFA) and Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
อังกฤษ : Financial Conduct Authority (FCA) and Prudential Regulation Authority (PRA)
ออสเตรเลีย : Australian Securities and Investment Commission (ASIC) สวิตเซอร์แลนด์ : Swiss Federal Banking Commission (SFBC)
เยอรมัน : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN) ฝรั่งเศส : Autorité des Marchés Financiers (AMF)
แคนาดา : Autorité des Marchés Financiers (AMF)

ดังนั้นก่อนทำการสมัครกับโบรกเกอร์ไหน ควรลองตรวจสอบดูก่อนว่าโบรกเกอร์นั้นได้จดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์อยู่หรือไม่

2. ราคาการซื้อขาย

ไม่ว่าจะทำการซื้อขายสกุลเงินใด ราคาการซื้อขายจะเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งการซื้อขายในทุกๆครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสเปรด คุณจึงต้องตรวจสอบสเปรดของในแต่ละประเภทการซื้อขายด้วยว่าต่ำหรือไม่ ลำดับต่อไปจึงทำการตรวจสอบในส่วนของออปชั่นที่สามารถใช้ได้

3. การฝากถอนเงิน

โบรกเกอร์ Forex ที่ยอดเยี่ยมนั้น จะให้ลูกค้าทำการฝากเงินได้อย่างง่ายดาย โดยเป้าหมายเดียวในการที่โบรกเกอร์ Forex จะครอบครองเงินทุนของลูกค้าได้ คือ เพื่อกระตุ้นการซื้อขายเท่านั้น ส่วนเหตุผลอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่มี ซึ่งโบรกเกอร์จะต้องมอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดีให้แก่ลูกค้าและทุกครั้งที่ลูกค้าต้องการผลกำไร ลูกค้าต้องสามารถถอนเงินออกเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้น โบรกเกอร์จึงต้องมีกระบวนการถอนเงินที่รวดเร็วและราบรื่นให้แก่ลูกค้า

4. แพลตฟอร์มการซื้อขาย

ในการซื้อขาย Forex ออนไลน์นั้น การซื้อขายจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทำการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของแต่ละโบรกเกอร์ กล่าวคือ โบรกเกอร์นั้นๆจะต้องมอบแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการใช้งานให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้เราควรตรวจสอบเกี่ยวกับพวกบริการข่าวฟรี ความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งพวกข้อมูลที่จำเป็นด้วย

5. คำสั่ง

ความเร็วในการส่งคำสั่งนั้นก็มีสำคัญเช่นกัน ถึงแม้จะมีโอกาสที่ดีในการทำการซื้อขาย แต่หากคำสั่งไม่ได้ถูกส่งไปโดยตรงเลย ก็สามารถทำให้กำไรลดลงได้ ถึงแม้จะมีความแตกต่างของ Pips มีเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่มันก็ให้ผลกระทบใหญ่ต่อการแพ้ชนะในการซื้อขายได้เช่นเดียวกัน

6. ฝ่ายบริการลูกค้า

การที่ลูกค้าสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ก็เป็นจุดสำคัญในการเลือกโบรกเกอร์ด้วย ซึ่งฝ่ายบริการลูกค้าของแต่ละโบรกเกอร์นั้นสำคัญพอๆกับการซื้อขายเลยก็ว่าได้ ไม่ใช่ว่าแค่ตอบโต้ดีเฉพาะในขั้นตอนทำการสมัครเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์เท่านั้น และจากนั้นลูกค้าก็ไม่สามารถรับบริการหลังการขายได้

1 kindergarten 04 img01

วิธีจัดการการหลอกลวงของโบรกเกอร์

คุณอาจกังวลว่าความสำเร็จของคุณถูกขัดขวางโดยโบรกเกอร์ที่ไม่ดี แต่คุณสามารถป้องกันได้ โดยเราจะมาแนะนำวิธีนั้นกัน

การเปรียบเทียบราคา

หากคุณดูเพียงแพลตฟอร์มการซื้อขายอย่างเดียวเท่านั้น แต่น่าเสียดายที่คุณสามารถพูดได้ว่าดวงตาของคุณถูกปกคลุมหรือ ถ้าคุณใช้ฟีดราคาของโบรกเกอร์ A ที่ใช้อยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะทำให้สันนิษฐานเรื่องที่เกิดจากส่วนอื่นของ Forex ทั่วโลกได้ยาก โบรกเกอร์ A จัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินให้สเปรดกว้างขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณก็ไม่มีทางเลือก หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ฉลาดเข้าไปในตลาดเสมอ กล่าวคือ การซื้อขายผ่านโบรกเกอร์หลายโบรกเกอร์สำคัญ ไม่ใช่การเลือกโบรกเกอร์ใช้แค่โบรกเกอร์เดียวเท่านั้น เพราะหากทำเช่นนั้นจะทำให้คุณไม่สามารถตรวจสอบการซื้อขายของคุณได้ว่ามันเคลื่อนไหวไปในทางปกติหรือไม่

การบันทึกข้อมูลทุกสิ่ง

การบันทึกข้อมูลการซื้อขายของคุณทั้งหมด ซึ่งการบันทึกบ่อยๆนั้นมีความสำคัญ ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใด มันเปรียบเสมือนกับการบันทึกการสนทนาในทางกฏหมาย เพื่อให้ตัวคุณเองมีหลักฐานหลงเหลือนั่นเอง ถ้ารู้ว่าเนื้อหาการซื้อขายมีความผิดพลาดแต่ไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถทำอะไรได้

โดยรูปแบบบันทึกที่ง่ายที่สุด คือ การแคปหน้าจอ

รักษาระเบียบและวินัยในการซื้อขาย

ขณะทำการซื้อขาย การซื้อขายที่ถูกระเบียบและเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการใช้ซอฟแวร์หรือการหาโบรกเกอร์ที่ยอดเยี่ยม คือ การที่ตัวคุณเองเป็นเทรดเดอร์ที่รักษากฏระเบียบนั่นเอง ซึ่งการโทษโบรกเกอร์เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีในการซื้อขายเป็นเรื่องง่าย แต่สุดท้ายแล้วผลที่เกิดขึ้นมันก็มาจากการเลือกโบรกเกอร์ของคุณเอง

วิธีการเปิดบัญชี

หลังจากเลือกโบรกเกอร์ Forex แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการเปิดบัญชี
ขั้นตอนการเปิดบัญชี เป็นดังนี้– เลือกประเภทบัญชี
– เปิดบัญชี
– ใช้งานบัญชีก่อนทำการเทรดจริงและฝากเงิน เราขอแนะนำให้ทำการเปิดบัญชีเดโม่ก่อน ซึ่งบัญชีเดโม่นั้นไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ไหน ก็เปิดให้ใช้ฟรี แม้จะมี 2, 3 บัญชี ก็ไม่เสียหายอะไร โดยเป็นวิธีหาโบรกเกอร์ที่ถูกแก่ความต้องการของคุณได้ด้วย

การเลือกประเภทบัญชี

ในการเตรียมการเปิดบัญชี Live ต้องทำการเลือกประเภทบัญชี ซึ่งโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ มีอยู่ 2 ประเภท คือ บัญชีนิติบุคคลกับบัญชีส่วนตัว ก่อนหน้านี้มีบัญชี Standard บัญชี Micro หรือบัญชี Mini แต่ล่าสุดสามารถกำหนด Lot ได้ง่ายขึ้นจึงทำให้หมดความกังวลในส่วนนี้ไป

การเปิดบัญชี

ต้องลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปิดบัญชีและเนื้อหาในการลงทะเบียนนั้น มีการส่งเอกสารที่สามารถเป็นหลักฐานยืนยันที่อยู่และตัวตน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน ชื่อนามสกุล อื่นๆ

การยืนยันบัญชี

ถ้าเอกสารที่จำเป็นและเนื้อหาในการลงทะเบียนทั้งหมดได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถรับการแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขาย รหัสลับ หมายเลขบัญชีพร้อมกันที่อีเมล์ หลังจากนั้นก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบและสามารถเริ่มเทรดได้เลย

1 kindergarten 06 img01

แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ควรที่จะลองฝึกบัญชีเดโม่
เพื่อให้คุ้นเคยกับซื้อขายในบัญชีเดโม่ ช่วง 6 เดือนแรกก่อน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จจากการเทรดในบัญชีเดโม่มากเพียงใด ก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับบัญชี Live ใช้เงินลงทุนจริงอยู่ดี